informace
o nás
zapojte se
netrestejme dvakrát
kontakt
 
 NA SVOBODĚ, z.s. 
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4

INFORMACE

Lidé běžně nemají přehled o tom, jak to funguje v našich věznicích. Přečtěte si důkladně tento náš krátký informační manuál, ať získáte alespoň základní přehled. Pokud máte člena rodiny na vazbě nebo ve výkonu trestu, vytiskněte a pošlete mu tuto stránku poštou. Ve vězení je velice obtížné získat jakékoli informace a zaslání těchto pár odstavců textu může hodně pomoci.

Režim věznice je nad zákon. Nesnažte se s tím bojovat. Stejně si to udělají podle sebe. A případným bojem jen zhoršíte svou situaci…

Vazba a trest

Jsou dva rozdílné režimy, ve kterých může být někdo vězněn. Pokud je kdokoli takzvaně vazebně stíhán, znamená to, že je sice obviněný, ale stále ještě nevinný. Soud se ale dotyčného rozhodl přesto uvěznit. Jsou tři důvody, proč může být někdo vazebně stíhán. Pro nás stačí vědět, že pokud je vazba nařízena z důvodu ovlivňování svědků (koluzní vazba), bude s dotyčným výrazně horší možnost komunikace a například dopisy budou doručovány se zpožděním třeba i několik týdnů. I když se jedná o věznění v té chvíli ještě nevinného (pravomocně neodsouzeného) člověka, jsou podmínky pobytu ve vazbě výrazně horší/náročnější, než je následný výkon trestu odnětí svobody. V případě odsouzení se doba strávená ve vazbě započítává do trestu odnětí svobody.

Služby spolku Na svobodě jsou určeny pro propuštěné z výkonu trestu a nejsou tedy určeny pro obviněné ve vazbě, nebo propuštěné z vazby. Pokud máte svého člena rodiny ve vazbě, nemá smysl nás kontaktovat. Nijak vám nepomůžeme.

Výkon trestu odnětí svobody je pro osoby, které soud už pravomocně odsoudil, tedy pro odsouzené. Náš spolek Na svobodě se zaměřuje na pomoc odsouzeným, kteří se po delší době výkonu trestu odnětí svobody navracejí zpět do normálního života. Přečtěte si více v sekci O nás, co vám případně můžeme nabídnout.

Omezení a zbavení některých práv a svobod

Často se lidé mylně domnívají, že „vězení“ je pouze odnětí svobody volného pohybu. Není to pravda. Zákon říká:

(1) Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s účelem výkonu trestu nebo která nemohou být vzhledem k výkonu trestu uplatněna.

(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 jsou omezena práva a svobody na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv a právo svobodné volby povolání.

(3) Po dobu výkonu trestu odsouzeným nepřísluší právo na stávku, výkon práva sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích, zakládat odborové organizace a výkon práva sdružovat se v nich, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení. Odsouzení nemohou ve výkonu trestu zakládat politické strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce.

(4) O omezeních, jež budou uplatněna vůči odsouzenému ve výkonu trestu, proti němuž je vedeno trestní stíhání, a jsou-li splněny důvody vazby, rozhoduje soud podle zvláštního zákona.

Peníze

Obviněnému na vazbu i odsouzenému do výkonu trestu se dají posílat peníze. Nás se vazba netýká a nadále budeme řešit jen výkon trestu. Z peněz poslaných odsouzenému se strhávají částky na různé poplatky a dluhy. Nejspíš nebude snadné zjistit předem, kolik z poslané například tisícikoruny skutečně dostane odsouzený k dispozici na svou útratu. Nicméně počítejte s tím, že celou částku nedostane. Peníze se dají posílat složenkou nebo na účet. Je zakázáno odsouzeným předávat hotovost.

Telefonování

Každý má schváleno 5 tel. čísel, na která může volat v součtu 20 minut za den; jedna minuta stojí 2 Kč. Volá se z účtu, na který se „z veku“ posílají peníze. Odsouzený se před voláním identifikuje osobním kódem. Každý může volat jen na svá schválená čísla. Z peněz posílaných na telefonování se nestrhává nic jiného.

Telefonování zprostředkovává společnost BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Odsouzený požádá o uzavření smlouvy s touto společností. Po uzavření smlouvy mu je přidělena karta (osobní kód).

Dobití kreditu se dělá zasláním peněžní částky na účet BVfon:
Číslo bankovního účtu: 494 857 1359 / 0800 (Česká spořitelna)
Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně
(tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)

Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby. Lze zaslat libovolnou částku od 50 Kč výše, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.

Je možné i dobíjení přes internet na stránce mojetelio.cz.

Mobilní telefony jsou ve věznicích zakázány.

Dopisy, poštovní známky

Psát, odesílat a přijímat dopisy je možné bez omezení. Poštovní známky vězeň může přijímat bez omezení (například v dopise nebo v tzv. kilovce). Dopisy vězeň odesílá otevřené, aby mohl být kontrolován jejich obsah. Zalepit obálku může jen u dopisů pro státní instituce a pro svého advokáta.

Zdravotní péče

Jednou z odebraných svobod je svobodná volba lékaře. Vězni je dostupná pouze ta zdravotní péče, kterou mu poskytne věznice. Situace se celkově hodně zlepšuje, přesto je stále nedostatečná. Mnoho odsouzených předstírá různé bolesti a zdravotní komplikace jen proto, aby se dostali k lékům a mohli se jimi zfetovat. Díky tomu se vězeňský personál často dívá nedůvěřivě na požadavky odsouzených na zdravotní péči. Pokud má vězeň skutečně zdravotní problémy, je třeba důsledně trvat na poskytnutí zdravotní péče. Podpora rodiny a tlak na věznici „z veku“ je v tomto velice žádoucí. Případné peníze zaslané na zdravotní péči odsouzenému se nestrhávají na provoz věznice, ale na složence musí být napsáno, že se jedná o prostředky na zdravotní účely.

Balíky, kilovky

Nárokový balík 1x za 6 měsíců. Balík max. 5 kg včetně obalu. Může obsahovat trvanlivé potraviny, tabák, hygienu. V některých věznicích jsou hygienické balíčky. Jsou sice umožněny ze zákona, ale ne všude je povolují.

Civilní balík 1x za 3 měsíce. Jen oblečení. Nemá váhový limit. Většinou ale věznice vyžaduje tzv. balíčenku.

Kilovka kdykoli. Není omezena. Jen tiskoviny a psací potřeby.

Odsouzený si často užije od dozorců nepříjemnou buzeraci, pokud bude balík obsahovat fixy nebo gelové propisky. Nemá smysl s tím bojovat. Věznice je stát ve státě a ačkoliv by se dalo očekávat, že pravidla budou všude stejná, ve skutečnosti jsou pravidla naopak velmi rozdílná. O reálném provozu věznice rozhoduje ředitel věznice a velký vliv na něj mají i osobní povahy jednotlivých zaměstnanců a dozorců. Zvláště kolem předávání balíků odsouzeným bývá nejvíce problémů.

Návštěvy

1x za měsíc 3 hodiny, někdy povolí rozdělit na 2x 1,5 hodiny. Osoby na návštěvu musí být předem schváleny.

Spolek NA SVOBODĚ

Je třeba si uvědomit, že činnost našeho spolku se soustředí především na pomoc odsouzeným po jejich propuštění z výkonu trestu. Proto nemá smysl nás kontaktovat v průběhu trestu s žádostmi o rady atd. Činností spolku také rozhodně není realizování nákupů pro odsouzené a zasílání balíků odsouzeným nebo dokonce finančních prostředků. S vybranými vězni udržujeme čistě korespondenční styk.

Odkazy, adresy

Pokud se člověk dostane do životní situace, kdy je on nebo někdo z jeho blízkých uvězněn, bývá to silný emotivní zážitek. Nicméně i na tuto situaci pamatují naše zákony. A zákony jsou chladné, bez emocí. Je třeba se v nich orientovat, protože – jak známo – neznalost zákona neomlouvá.

Trestní zákoník
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Dále je potřeba znát vnitřní řád věznice, ve které se odsouzený nachází. Tento dokument bude na vyžádání jistě ochotně poskytnut vychovatelem, případně je již vyvěšen na nějaké nástěnce, kolem které odsouzení běžně chodí.

Adresy a další kontakty na jednotlivé věznice najdete zde:
https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/

Na webu vězeňské služby je i sekce nejčastějších dotazů:
https://www.vscr.cz/informacni-servis/nejcastejsi-dotazy/

Komunikujte

Nejvíc nedorozumění vzniká z nedostatku informací.

Odsouzení, domluvte si schůzku se svým vychovatelem a slušně a bez zbytečných emocí se ho zeptejte na vše kolem návštěv, balíků, telefonování atd. Ten člověk je tam placený z našich daní proto, aby vám poskytl potřebné informace. A pokud se nebudete chovat vulgárně a budete mít skutečný zájem získat informace, jistě vám je poskytne. Dále máte možnost objednat se k vězeňskému psychologovi a také k někomu z vězeňské duchovní péče.

Příbuzní a přátelé odsouzených, napište odsouzenému do věznice dopis. Dnes je již neobvyklé psát klasické dopisy, ale e-mail vězni poslat nejde. Pravidelný kontakt s odsouzeným je tou nejdůležitější podporou, kterou můžete poskytnout. Také aktivně telefonujte zaměstnancům věznice a zjistěte si podrobnosti o návštěvách, balících, telefonování atd. v té které konkrétní věznici.

A závěrem: Zavřít mohou, pustit musí. Jednou se odsouzený vrátí zpět na svobodu. Už nyní pracujte intenzivně na tom, aby byl jeho návrat co nejvíce snadný. Eliminujte riziko, že by se mohl do vězení opět vrátit.

Dejte nám vědět, pokud jste v textu nalezli chybu nebo nepřesnost. Děkujeme.